Plusy i minusy

Plusy pomocy psychologicznej on-line:
 • klient decyduje o tym, jak często i ile czasu poświęci na terapię,
 • klient kontroluje treść informacji wysłanych do psychologa - może przemyśleć i poprawiać swój e-mail, ile razy chce;
 • nie trzeba wychodzić z domu i poświęcać czas na dojazd (co jest ważne szczególnie dla osób chorych, z ograniczeniem ruchu, niepełnosprawnych, opiekujących się dziećmi lub chorymi),
 • pomoc psychologiczna on-line jest tańsza od tradycyjnego kontaktu z psychologiem  (psychoterapeutą),
 • wielu osobom łatwiej jest pokonać trudności w werbalizowaniu problemów oraz poczucie wstydu powstające w momencie bezpośredniego spotkania z psychologiem (psychoterapeutą),
 • pisanie o swoich problemach pozwala na obiektywny wgląd w istotę problemu oraz na dystans wobec wielu przeżyć, doświadczeń, stanów i emocji,
 • niektóre osoby czują się bezpieczniej kiedy nie muszą być w kontakcie bezpośrednim z terapeutą i łatwiej jest im poruszać swoje problemy;
 • rozpoczęcie kontaktu online może zapoczątkować nawiązanie terapii w gabinecie i faktyczny proces zmiany;


Minusy pomocy psychologicznej on-line:

 • brak natychmiastowej reakcji ze strony psychologa (terapeuty) na informacje uzyskane od klienta- zazwyczaj na odpowiedź trzeba czekać,
 • brak informacji niewerbalnych (np.:gesty, ton głosu)- jest to jeden z podstawowych argumentów przeciwko pomocy psychologicznej on-line. W tradycyjnej formie kontaktu  psycholog (psychoterapeuta) opiera się na wskazówkach niewerbalnych, co jest niemożliwe na odległość.
 • obniżenie jakości relacji interpersonalnych przez brak bliskości fizycznej - ważnym i leczniczym doświadczeniem jest poczucie, że jest się wysłuchanym; brak kontaktu fizycznego może sprawiać, że to, co przekazuje terapeuta, może być odebrane jako pozbawione jakiegokolwiek zaangażowania emocjonalnego,
 • obawy co do tego, że ktoś może włamać się do komputera, czy podejrzeć pocztę ,
 • niepewność, co do poprawnego opisania lub zrozumienia i interpretowania tekstu pisanego,
 • izolacja klienta od świata zewnętrznego i zerwanie bezpośrednich kontaktów interpersonalnych, co czasami jest istotą problemów w życiu klienta;