O pomocy psychologa online

Pomoc psychologiczna przez Internet jest alternatywną do tradycyjnej metod pomocy psychologicznej, może pomóc Państwu w niektórych problemach psychologicznych (np. kryzysy w relacjach z innymi osobami, podejmowanie decyzji, stres, uczenie się, wybór studiów lub zawodu). Forma taka ma raczej charakter konsultacji, jest pomocna w zrozumieniu motywów różnych zachowań, towarzyszących temu uczuć, jest wsparciem w trudnych momentach. Osoba prowadząca pomoc psychologiczną przez Internet, ePsycholog, jest kimś pomiędzy doradcą, asystentem a psychologiem (psychoterapeutą), zwykle udziela bardziej bezpośrednich porad niż tradycyjny psycholog (psychoterapeuta).

Pomoc psychologiczna przez Internet nie jest odpowiednia dla osób, które przeżywają poważny kryzys lub cierpią na poważne zaburzenia psychiczne. Osobom w takich sytuacjach rekomendujemy, aby jak najszybciej osobiście udały się do psychologa, psychoterapeuty czy psychiatry. W przypadku osób z poważnymi problemami, pomoc psychologiczna przez Internet może być jedynie rozwiązaniem tymczasowym i nie może zastępować tradycyjnego spotkania z psychologiem, metod i elementów psychoterapii.

Pomoc psychologiczna on-line nie jest też wskazana dla osób leczonych farmakologicznie oraz cierpiących jednocześnie na schorzenia medyczne wymagające natychmiastowego leczenia.

Pomoc psychologiczna prowadzona on-line nie jest psychoterapią, lecz specyficznym rodzajem pomocy psychologicznej i nie może zastąpić psychoterapii.